ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ

Αφοί Ν. Κόρακα Α.Ε.
5ο χ. Μυτιλήνης Καλλονής
Μυτιλήνη 81100 Λέσβος

Τηλ. 22510 46965

Fax. 22510 44459

info@korakasgroup.gr