Εγκατάσταση σε σπίτι 450τμ

Καινούρια εγκατάσταση σε σπίτι 450τμ με τοποθέτηση σιλό 1800lt. Θα τοποθετηθεί κοχλίας στο επάνω μέρος και η τροφοδοσία πέλλετ και κουκουτσιού ελιάς  θα γίνεται εξωτερικά με το γερανό της εταιρείας μας. Το συγκεκριμένο σπίτι με πετρέλαιο θα ήθελε πάνω από 3 τόνους ετησίως δηλαδή 3500ευρώ, ενώ με κουκούτσι ελιάς και πέλλετ δε θα περάσει τους  6 τόνους, περίπου 1200ευρώ το χρόνο. Απόσβεση σε 2 χρόνια! Το service γίνεται μια φορά το χρόνο και ο ιδιοκτήτης απαλλάσσεται από το γέμισμα του σιλό.