Εγκατάσταση σε ξενοδοχείο στη Σκάλα Καλλονής

Νέα εγκατάσταση ολοκληρωμένου συστήματος για χρήση ζεστών νερών σε μεγάλο ξενοδοχείο στη Σκάλα Καλλονής. Χωρίς ηλιακό σύστημα από 15 Απριλίου έως 15 Μαΐου για 16 ώρες την ημέρα, είχε κατανάλωση 1 τόνο πετρέλαιο και 2 αντιστάσεις των 6kw. 1200ευρώ σε ρεύμα και 1400ευρώ σε πετρέλαιο, δηλαδή 2600ευρώ σύνολο. Έχει 150 μέτρα σωλήνα ανακυκλοφορίας μέσα στο έδαφος με απλή μόνωση από το 1990. Ένας λόγος αυτής της κατανάλωσης είναι η ενέργεια που χρειάζεται για την ανακυκλοφορία. Με το νέο σύστημα , από την πρώτη ημέρα λειτουργίας 24 ώρες το 24ωρο για ζεστά νερά χρειάζεται 80κιλά πέλλετ που ισοδυναμεί σε 22ευρώ, δηλαδή μηνιαία κατανάλωση 600ευρώ. Συνολικό κέρδος 2000ευρώ το μήνα!