Αερολέβητας
(Κουκούτσι – Agro Pellet)

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Αερολέβητα SPHP-100

Ισχύς Λειτουργίας: 15-120 KW
Η ισχύς λειτουργίας του αερολέβητα μπορεί να μεταβάλλεται συνεχώς ανάλογα με τις συνθήκες τόσο της εξωτερικής θερμοκρασίας όσο και της θερμοκρασίας θερμαινόμενου χώρου.
Παραγωγή θερμού αέρα 3000-8000 m3/h θερμοκρασίας 30 έως 90 oC
Κατανάλωση: 3-22 Kg/h
Μέση κατανάλωση σε μη μονωμένο χώρο 250 m2 και για θερμοκρασία χώρου 20 oC:
– 5 kg/h με εξωτερική θερμοκρασία 10 oC,
– 10 Kg/h με εξωτερική θερμοκρασία 0 oC.
Θερμαινόμενη επιφάνεια λέβητα 10 m2
Θερμοκρασία καυσαερίων 50-130 oC ανάλογα με την ισχύ λειτουργίας
Βαθμός απόδοσης 93-99 % ανάλογα με την ισχύ λειτουργίας
Απομάκρυνση στάχτης μετά από την καύση 10 τόνων πέλλετ ή 6 τόνων κουκούτσι ελιάς
Μέσος χρόνος απομάκρυνσης στάχτης και καθαρισμού φλογαυλών 15 min