Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας με τους παρακάτω τρόπους:

Τηλεφωνικά:
22510 46965

Με Fax:
22510 44459

Ταχυδρομικά:
ΚΟΡΑΚΑΣ group - Αφοί Ν. Κόρακα Α.Ε.
5ο χιλιόμετρο Μυτιλήνης Καλλονής
Μυτιλήνη Λέσβος
Ελλάδα 81100

 

 Ονοματεπώνυμο:
 
 Πόλη:
 
 Τηλέφωνο:
 
 Email:
 
 Παρατηρήσεις / Σχόλια: